Kontakt

  atelje logo 2023mali

  Zeleni brijeg 4, Petrinja

  (centar Natura SMŽ)

  Web: ateljepetrinja.eu

  Facebook stranica ateljea

  +385 91 555 4098

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

   

  Udruga GRAK

  Poslovni centar, Sajmište 2/1
  44250 Petrinja

  OIB: 85318270587

  Facebook stranica Grakni.HR

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Upoznajte umjetnicu u rezidenciji: Paula Guerra Chamorro

  Paula Guerra Chamorro je poznata keramička umjetnica iz Čilea koja zadnjih godina živi u Valenciji, u Španjolskoj. Dugogodišnja je samostalna umjetnica i iza sebe ima brojne mozaike koje radi od keramike. Njena djela ukrašavaju zidove i pročelja kulturnih ustanova u Santiagu. Paula voli kombinirati razne keramičke tehnike u izradi mozaika. Rado s drugima dijeli znanje i iskustvo. Voli raditi u timu. Rado iskoči iz svakodnevice i ode nakratko u drugu zemlju, među neke nove ljude, učiti, dijeliti i stvarati. Ovo je kretki intervju s Paulom koja trenutno boravi u umjetničkoj rezidenciji u Petrinji, u našem ateljeu.

  Read the text in English

  PaulitaMosaiquista

  Ime i prezime: Paula Guerra Chamorro

  Odakle si? Iz Čilea, ali živim u Španjolskoj skoro 3 godine.

  Koliko dugo se bavišizradom keramike? Bavim se izradom cuerda seca (suha žica) i mozaika od pločica od 2015. godine.

  Možeš li u nekoliko rečenica opisati svoj najveći dosadašnji uspjeh u radu s keramikom?
  Mislim da je moje najveće postignuće to što sam studirala keramiku i što sada mogu primijeniti svoje znanje na ovoj umjetničkoj rezidenciji, jer mi je to omogućilo da kombiniram svoje mozaike s keramikom koju sama napravim, podučavam, učim i upoznajem prekrasne ljude s kojima sam sklopila prijateljstva koja će sigurno dugo trajati.

  Zašto si odlučila doći na rezidenciju u Petrinju?
  Vidjela sam to kao izvrsnu priliku za profesionalni i osobni rast, upoznavanje Hrvatske i njenih ljudi, razvijanje keramičkog projekta u malom i lijepom gradu u kojem je vrlo lako pronaći inspiraciju.

  Kako izgleda tvoj uobičajeni radni život u rezidenciji?
  Jako je lijepo dolaziti na radionicu svaki dan, za mene je vrlo ugodno imati prostor za rad s keramikom i vrlo je motivirajuća ideja da imam 8 (ili više) sati za razvoj zahtjevnog keramičkog projekta. Uzbuđena sam kako su mi Petrinjci htjeli pomoći da kao tim radimo na mom projektu koji će biti mozaik mural i keramika za naturu SMŽ.

  Imaš li neki cilj koji želiš ostvariti tijekom ove rezidencije?
  Da, jako sam uzbuđena što ću svima ostaviti veliki mural od keramike pun boja i prirode, kako bi svi mogli uživati ​​u tome, cijeniti to i ostaviti mali dio sebe u ovom prekrasnom gradu velikog srca.

  Bila si na FLIK festivalu. Je li festival ispunio tvoja očekivanja?
  Da, bila sam tamo i za mene je bilo jako dobro moći prodati i pokazati svoju umjetnost. Osjetila sam da se ljudima jako sviđa moja umjetnost jer su svi postavljali pitanja, komunicirala sam s mnogo ljudi i imala vrlo dobru prodaju mojih rukotvorina. Festival je ispunio moja očekivanja, a imala sam i prekrasnu priliku s Giuppi odraditi radionicu s djecom i odraslima koji su vrlo rado sudjelovali u radionici pinch tehnike. Također sam mogla puno uživati ​​s drugim umjetnicima, dijeliti znanje i učiti od njih, svaki sa svojim drugačijim načinom izrade keramike. Otišla sam vrlo zahvalna i sretna što sam sudjelovala u ovoj verziji Flika.

  Jesi li zadovoljna onim što ti nude keramički atelje i udruga GRAK?
  Da, jako sam zadovoljna ateljeom, ima sve što nam je potrebno za rad s keramikom i udruga nam je uvijek voljna pomoći, kupiti sve što nam treba. Ako fali neki materijal uvijek se potrudimo nabaviti i za to vrijeme vidjeli smo kako je radionica rasla, korak po korak.

  Jesi li upoznala neke lokalne ljude?
  Da, puno ljudi koji su jako dragi, puni ljubavi i predobrih da bi izrazili svoju naklonost kroz hranu. Jako cijenim kada mi stalno pokazuju svoju naklonost.

  Kako ti se sviđa novi život u Petrinji?
  Jako mi se sviđa moj novi život u Petrinji, jako je mirno, volim što ima puno zelenih površina, rijeku, mogućnost sigurnog hodanja ulicom, istraživanje grada biciklom. To su lijepi trenuci koje ću ponijeti sa sobom kada odem odavde.

  Što je za tebe najbolje?
  Najbolje mi je što mogu stvarati na mjestu s tako lijepom prirodom koja vas inspirira svake sekunde.

  Što ti je malo čudno/neobično?
  Vidjeti zmije bila je jedina stvar koja mi je bila vrlo neobična.

  Gdje želiš ići nakon ove umjetničke rezidencije?
  Prvo natrag u moju kuću u Valenciji, a zatim u Italiju na izradu mozaika, zatim ću uzeti nekoliko dana odmora sa svojim mužem, nadam se da ću moći vidjeti Giuppi.

  Hoćeš li opet doći u Petrinju?
  Naravno! Još nisam ni otišla, a već se želim vratiti.

  ***

  rezidencija logo

  Rezidencija je realizirana u sklopu programa Kreativna Europa i poziva Culture Moves Europe koji provodi Goethe-Institut. Program rezidencije se provodi uz financijsku pomoć Europske unije.
  Informacije i stavovi izneseni na ovoj web stranici pripadaju autoru i ne odražavaju nužno službeno mišljenje Europske unije.

  ***

   

  Name: Paula Guerra Chamorro

  Where are you from? Where have you lived until now?  From Chile but I have been living in Spain for almost 3 years.

  How long have you been making ceramics? I have been making cuerda seca (Dry String) and tiles since 2015.

  Can you describe in a few sentences your biggest achievement so far in working with ceramics?

  I think my greatest achievement is having studied ceramics and now being able to apply my knowledge in this artistic residency, as it has allowed me to mix my mosaics with ceramics, to teach, to learn and to meet beautiful people with whom I have made friendships that will surely last for a long time.

  Why did you decide to come to the residency in Petrinja?

  I saw it as a great opportunity for professional and personal growth, getting to know Croatia and its people, developing a ceramic project in a small and beautiful city where it is very easy to find inspiration.

  What does your usual working life at the residence look like?

  It is very nice to come to the workshop every day, for me it is very pleasant to have a space to work in ceramics and very motivating the idea of being 8 hours (or more) developing a ceramic project that has a lot of expectations and I am excited about how the people of Petrinja have wanted to help me working as a team collaborating with my project that will be a mosaic mural and ceramics for natura  SMŽ.

  Do you have a goal that you want to achieve during this residency?

  Yes, I am very excited to leave a big mosaic and ceramic mural full of colours and nature for everyone, so that everyone can enjoy it, appreciate it and leave a little piece of me in this beautiful city with a big heart.

  You were at the FLIK festival. Did the festival meet your expectations?

  Yes, I was there and for me it was very good to be able to sell and show my art, I felt that people liked my art a lot because everyone was asking questions, I interacted with a lot of people and I had very good sales of my handicrafts. The festival fulfilled my expectations and I also had a beautiful opportunity to do a workshop with Giuppi with children and adults who were very happy to participate in a pinch technique workshop. I was also able to enjoy a lot with the other artists, share knowledge and learn from them, each one with their different way of working with ceramics. I left very grateful and happy to have participated in this version of Flik.

  Are you satisfied with what the ceramic studio and GRAK association offers you?

  Yes, I am very satisfied with the studio, it has everything we need to work with ceramics and the association is always willing to help us, buying whatever we need, if there is a material missing we always try to get it and during this time we have seen how the workshop has been growing step by step.

  Did you meet any local people?

  Yes, a lot of people who are very nice, loving and too good to express their affection through food, it is very much appreciated when they constantly show you their affection.

  How do you like your new life in Petrinja?

  I really like my new life in Petrinja, it is very quiet, I love that it has many green areas, the river, being able to walk safely on the street, exploring the city by bicycle have been super nice moments that I will take with me from here.

  What is the best for you?

  The best thing for me is to be able to create in a place with such beautiful nature that inspires you every second.

  What is a bit strange/unusual to you?

  Seeing snakes has been the only thing that has been very unusual for me.

  Where do you want to go after residency?

  First back to my house in Valencia and then to Italy to make mosaics, then take a few days of holidays with my husband, hopefully I can meet Giuppi.

  Will you come to Petrinja again?

  Of course! I haven't left yet and I already want to return 


  Please publish modules in offcanvas position.